ภาพงานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโขงเจียมได้เข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.๙

2017-10-13 วัดโพธาราม บ้านนาโพธิ์กลาง ต.นาโพธิ์ อ.โขงเจียม