ภาพสรุปผลงานประจำปีงบ2560

ภาพสรุปผลงานประจำปีงบ2560 วันที่ 18-19 กันยายน 2560

2017-09-18 โรงพยาบาลโขงเจียม