ภาพอบรมซ้อมแผนและป้องกันอัคคีภัย วันที่ 7-8 กันยายน 2560

เป็นภาพอบรมซ้อมแผนและป้องกันอัคคีภัย วันที่ 7-8 ก.ย. 60 ประจำปีงบประมาณ 2560

2017-09-07 โรงพยาบาลโขงเจียม