Generic placeholder image

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Terms of Reference : TOR) จำนวน 2 รายการ (ตั้งแต่วันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2562 )

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Terms of Reference : TOR) จำนวน 2 รายการ (ตั้งแต่วันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2562 )

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 4ขอบเขตงานคุณลักษณะเฉพาะเครื่องซักผ้า.pdf3ขอบเขตงานคุณลักษณะเฉพาะเครื่องอบผ้า.pdf2ปปช07เครื่องอบผ้าซักผ้า.pdf1ร่างประกาศวิจารณ์130662.pdf

: 2019-06-13 : Admin 329