Generic placeholder image

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (e-bidding) 1.ประกาศประกวดราคา e-bidding ซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์ก

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (e-bidding)
1.ประกาศประกวดราคา e-bidding ซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2.เอกสารประกวดราคาฯ
3.คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 1.ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน.pdf2.คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ.pdf

: 2018-08-10 : Admin 273